30/07/2022
492
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 31 tháng 07 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022
_____________ 
1/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 03 tháng 8, cầu nguyện cho Hội Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng thành viên cộng đoàn Gia trưởng tham dự đông đảo và sốt sắng.

2/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 04 tháng 8, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng thành viên cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin LTXC luôn là nơi tựa nương của mỗi người.

3/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 05 tháng 8, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn và đoàn viên Gia đình tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Thánh Tâm Chúa luôn thánh hóa và ban sự hiệp nhất cho Gia đình PTTT.

4/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 06 tháng 8, vào lúc 8g00, giáo xứ có cử hành nghi thức Rửa tội cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có con, em lãnh lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ.

Lưu ý: Khăn và nến xin liên hệ tại văn phòng giáo xứ.
- Cũng vào chiều thứ Bảy, ngày 06 tháng 8, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên CBMCG tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Chúa ban cho từng hội viên biết noi gương các nhân đức tuyệt vời của Mẹ Maria.