30/07/2023
3350
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 30 tháng 07 năm 2023
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2023

1/ Thứ Hai, ngày 31 tháng 7, kính thánh tử đạo Việt Nam – Phêrô ĐOÀN CÔNG QUÝ, bổn mạng Giáo khu Thánh Quý. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong Giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng với tâm tình tạ ơn Chúa và hiệp nhất.

2/ Thứ Ba đầu tháng, ngày 01 tháng 8, cầu nguyện cho Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên CBMCG tham dự đông đảo và sốt sắng để qua Đức Maria chúng ta biết yêu mến và vâng phục Thiên Chúa.

3/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 02 tháng 8, cầu nguyện cho Hội Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn tham dự sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa ban cho các thành viên biết noi gương Thánh Cả Giuse-vị Gia trưởng trọn lành.

4/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 03 tháng 8, kính LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên cộng đoàn tham dự sốt sắng.

5/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 04 tháng 8, kính THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm tham dự đông đảo và sốt sắng.

6/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 05 tháng 8, giáo xứ có cử hành bí tích Rửa tội cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có CON / EM lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ. Khăn và nến xin liên hệ anh Cường – nhân viên văn phòng.

7/ Kính thưa cộng đoàn, hiện nay Công an Phường 12 Quận 3 đang tiến hành làm thủ tục cấp Định Danh điện tử cho bà con trong Phường. Đây là một việc làm rất cần thiết và quan trọng. Và để thuận lợi và nhanh chóng, kính mời bà con chưa thực hiện Định Danh điện tử xin đến khu vực phòng kiếng tầng trệt hội trường giáo xứ để tiến hành.

Xin chân thành cám ơn.