30/09/2019
469
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 29 tháng 09 năm 2019
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 29 tháng 09 năm 2019
 
1/ Thứ Hai, ngày 30 tháng 09, kính Thánh Giêrônimô, bổn mạng Nhóm Kinh Thánh và Cầu nguyện. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng thành viên của Nhóm tham dự đầy đủ và sốt sắng để nguyện xin Chúa ban cho Nhóm hăng say, tích cực học hỏi Lời Chúa.

2/ Thứ Ba, ngày 01 tháng 10, kính Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giê su, bổn mạng ca đoàn Têrêsa. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng ân nhân, thân nhân ca đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Chúa ban cho mỗi ca viên bắt chước gương nhân đức của Thánh nữ khi phục vụ cộng đoàn.

3/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 02 tháng 10, cầu nguyện cho cộng đoàn Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự đầy đủ và sốt sắng.

4/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 03 tháng 10, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự sốt sắng.

5/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 04 tháng 10, kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm tham dự sốt sắng.

6/ Thứ Bảy đầu tháng, vào lúc 8g00, giáo xứ sẽ ban bí tích Thanh Tẩy cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có con em lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ. Khăn và nến xin liên hệ tại văn phòng giáo xứ.
- Vào chiều thứ Bảy đầu tháng, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng.

7/ Chúa nhật tuần sau, ngày 06 tháng 10, giáo xứ sẽ bầu Ban Thường Vụ - Hội đồng mục vụ giáo xứ. Kính mời quý ông bà anh chị em với tinh thần trách nhiệm và quyền lợi tham gia việc bầu cử thật đông đảo và cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi sáng hầu tìm ra những con người biết làm việc chung, nhiệt thành cộng tác với cha chánh xứ cũng như tham gia điều hành trong các công việc chung của giáo xứ.
Lưu ý: Giờ bầu cử bắt đầu lúc 7g30 (sau thánh lễ 02) và sẽ kết thúc lúc 20g00 cùng ngày (sau thánh lễ cuối cùng).

8/ Kính thưa cộng đoàn, đáp lại lời mời gọi của Tòa Tổng giám mục, Chúa nhật hôm nay giáo xứ sẽ đóng góp cho Quỹ các cha hưu dưỡng. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp để Giáo phận có điều kiện chăm sóc các cha hưu dưỡng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Xin cám ơn cộng đoàn.