27/05/2022
108
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 29 tháng 05 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 29 tháng 05 năm 2022
CHÚA THĂNG THIÊN, lễ trọng

1/ Thứ Hai, ngày 30 tháng 5, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Tân Định mừng kính “Đức Maria Thăm Viếng Bà Isavê”, quan thầy Hội. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn tham dự sốt sắng để hiệp thông cùng với Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

2/ Kính mời quý thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ tham dự buổi họp định kỳ vào lúc 19g00, thứ Ba ngày 31/05/2022 tại tầng 01 hội trường giáo xứ. Rất mong quý thành viên Hội đồng Mục vụ tham dự đầy đủ và đúng giờ.

3/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 1 tháng 6, cầu nguyện đặc biệt cho cộng đoàn Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cừ hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự sốt sắng.

4/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 2 tháng 6, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các thành viên cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin lòng thương xót của Chúa ban bình an và ủi an mỗi chúng ta.

5/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 3 tháng 6, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các đoàn viên tham dự đông đảo và sốt sắng.

6/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 4 tháng 6, vào lúc 8g00, giáo xứ có nghi thức Rửa tội cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có con, em lãnh nhận bí tích mang sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước nơi văn phòng giáo xứ. Khăn và nến xin liên hệ tại văn phòng giáo xứ.
- Cũng vào chiều thứ Bảy đầu tháng, cầu nguyện cho Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lên Mẹ những tâm tình mến yêu.

7/ Lớp Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Hai, ngày 04.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng). Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống Hôn Nhân gia đình xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

8/ Lớp Giáo lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 06.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Tư hằng tuần (thời gian học 6 tháng). Thân mời các bạn trẻ có ước mong tìm hiểu đạo Công Giáo trước khi bước vào đời sống Hôn Nhân xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

9/ Rao phong chức linh mục ngày 24/06/2022 (lần cuối).