29/11/2021
2418
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021
________________ 

1/ Kính mời quý thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ họp định kỳ, vào lúc 19g00, thứ Ba, ngày 30 tháng 11, tại tầng 01 – Hội trường giáo xứ. Rất mong quý thành viên hiện diện đầy đủ và đúng giờ.

2/ Chúa nhật tuần sau, ngày 05.12.2021, các em Bao đồng sẽ tuyên hứa. Thánh lễ sẻ được cử hành lúc 8g00. Xin mời cộng đoàn, cách riêng quý phụ huynh các em tham dự.