28/06/2020
710
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 28 tháng 06 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 28 tháng 06 năm 2020
______________ 
1/ Thứ Ba, ngày 30 tháng 06, kỷ niệm 21 năm thụ phong linh mục của cha Chánh xứ. Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn tham dự sốt sắng để cầu nguyện cho cha luôn trung thành trong ơn gọi và chu toàn sứ vụ mục tử nhân lành.

2/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 01 tháng 07, cầu nguyện cho cộng đoàn Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Gia trưởng tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho quý vị qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse.

3/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 02 tháng 07, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên cộng đoàn LCTX tham dự đông đảo và sốt sắng.
- Và cũng trong chiều ngày 02 tháng 07, vào lúc 17g30, Giáo khu Thánh Minh kính Thánh Tử đạo Việt Nam, Philliphê Phan Văn Minh, bổn mạng Giáo khu. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý ông bà anh chị em trong giáo khu tham dự thánh lễ cách sốt sắng để xin Chúa ban sự hiệp nhất và yêu thương cho giáo khu.

4/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 03 tháng 07, kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu tham dự đông đảo và sốt sắng để phó thác nơi Thánh Tâm Chúa mọi sự trong cuộc sống.

5/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 04 tháng 07, vào lúc 8g00, giáo xứ sẽ cử hành bí tích Thanh Tẩy cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có trẻ nhỏ lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ.
Khăn và nến xin liên hệ tại văn phòng giáo xứ.
- Vào chiều thứ Bảy đầu tháng, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên CBM tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lên Mẹ những lời nguyện ước của mỗi người.