26/12/2020
1553
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020

1/Chúa nhật hôm nay, kính trọng thể lễ Thánh Gia, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình, cách riêng các đôi kỷ niệm Hôn Phối trong thánh lễ tạ ơn 6g30 hôm nay được trung thành trong ơn gọi đời sống gia đình. (Không rao sau lễ 6g30)

2/Thứ Hai, ngày 28 tháng 12, kính Thánh Gia, bổn mạng cộng đoàn Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Thánh Gia luôn cầu thay nguyện giúp cho hoạt động của hội luôn thăng tiến. 

3/Thứ Sáu đầu tháng, ngày 01.01.2021, kính trọng thể Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng ca đoàn Liên Tu Sĩ. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 5g00. Kính mời cộng đoàn tham dự và hiệp thông cầu nguyện cho quý tu sĩ luôn biết sống vui tươi và hạnh phúc trong ơn gọi.
- Vào buổi chiều thứ Sáu đầu tháng, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các hội viên tham dự sốt sắng để tạ ơn Thánh Tâm Chúa trong các hoạt động của Gia đình PTTT.

4/Thứ Bảy đầu tháng, ngày 02 tháng 01 2021, vào lúc 8g00, giáo xứ có cử hành bí tích thanh tẩy cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có trẻ lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ.
Lưu ý: Quý phụ huynh có nhu cầu về khăn và nến xin liên hệ văn phòng giáo xứ.
- Chiều thứ Bảy đầu tháng, ngày 02.01.2021, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các hội viên tham dự đầy đủ và sốt sắng để dâng lên Mẹ tâm tình tạ ơn và ca khen Mẹ Maria.

5/Kính thưa quý thành viên Hội đồng mục vụ, ngày họp định kỳ của HĐMV thay vì tối thứ Ba, ngày 29.12 sẽ được chuyển sang tối thứ Tư, ngày 30.12.2020, lúc 19g00. Kính mời các thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ tham dự buổi họp đầy đủ và đúng giờ.

6/Lớp Giáo lý Dự tòng sẽ được khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 30.12.2020. Và sẽ học trong 6 tháng vào tối thứ Tư hằng tuần. Thân mời các bạn trẻ mong muốn gia nhập đạo Công Giáo xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.