27/09/2020
973
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020
_____________ 
1/ Thứ Ba, ngày 29 tháng 09, kính Thánh Thiên Thần Rafael, Gabriel và Micae, cách đặc biệt ca đoàn thiếu nhi đã chọn làm đấng cầu thay nguyện giúp. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng ân nhân, thân nhân của các ca viên tham dự đông đảo và sốt sắng.
- Thứ Ba, ngày 29 tháng 09, vào lúc 19g00, kính mời các thành viên Hội đồng mục vụ tham dự buổi họp định kỳ tại tầng 01 hội trường giáo xứ. Rất mong quý thành viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

2/ Thứ Tư, ngày 30 tháng 09, kính Thánh Giêrônimô, bổn mạng Nhóm Kinh thánh và Cầu nguyện. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các thành viên của Nhóm tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Chúa canh tân và đổi mới đời sống chúng ta bằng việc yêu mến và học hỏi Lời Chúa.

3/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 01 tháng 10, kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng ca đoàn Têrêsa. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng ân nhân và thân nhân ca đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng.
- Cũng trong chiều thứ Năm đầu tháng, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00, và có cử hành giờ tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên cộng đoàn và ca viên ca đoàn LCTX tham dự sốt sắng để nguyện xin Lòng thương xót Chúa luôn tuôn đổ Ơn thiêng dạt dào trên mỗi chúng ta.

4/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 02 tháng 10, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng đoàn viên Gia đình PTTT tham dự sốt sắng để nguyện xin Thánh Tâm Chúa hằng che chở và ban bình an cho mỗi người chúng ta.

5/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 03 tháng 10, vào lúc 8g00, giáo xứ có nghi thức thanh tẩy cho trẻ nhỏ. Xin quý phụ huynh có con, em lãnh nhận bí tích mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ.
Lưu ý: quý phụ huynh mua khăn và nến tại văn phòng giáo xứ.
- Vào chiều thứ Bảy đầu tháng, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên CBMCG tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho từng hội viên biết bắt chước các nhân đức của Mẹ
- Vào thánh lễ 19g00 thứ Bảy, ngày 03/10, ca đoàn Giới trẻ mừng bổn mạng. Kính mời cộng đoàn, cách riêng ân nhân và thân nhân ca đoàn tham dự sốt sắng để thêm lời cầu nguyện cho ca đoàn.