28/08/2023
3525
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 27 tháng 08 năm 2023

THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật 21 mùa Thường niên, 
ngày 27 tháng 8 năm 2023
------------------------ 

1/ Thứ Ba, ngày 29 tháng 8, vào lúc 19g00 kính mời quý thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ tham dự buổi họp định kỳ tại Phòng kiếng giáo xứ. Rất mong quý vị hiện diện đầy đủ và đúng giờ.

2/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 01 tháng 9, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn tham dự, cách riêng quý đoàn viên tham dự sốt sắng.

3/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 02 tháng 9, vào lúc 8g00 giáo xứ có cử hành nghi thức thanh tẩy cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có CON/ EM lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ.

Lưu ý: quý phụ huynh có nhu cầu Khăn và nến xin gặp anh Cường – nhân viên văn phòng giáo xứ.