26/12/2021
2647
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ

Chúa nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2021

______________

1/ Hôm nay, mừng kính Thánh Gia, bổn mạng Cộng đoàn Gia trưởng. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 6g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên Cộng đoàn Gia trưởng tham dự để nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Gia ban cho quý hội viên biết noi theo gương Thánh Gia.

(Lưu ý: sau lễ 6g30, xin không rao)

2/ Thứ Ba, ngày 28.12.2021, vào lúc 19g00, kính mời quý Hội đồng mục vụ họp định kỳ tại tầng 01 – Hội trường giáo xứ. Rất mong quý vị HĐMV hiện diện đầy đủ và đúng giờ.