26/07/2020
474
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 26 tháng 07 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 26 tháng 07 năm 2020
______________
1/ Thứ Ba, ngày 28 tháng 07, kính Thánh Tử đạo Việt Nam, Phêrô Đoàn Công Quý, bổn mạng giáo khu Thánh Quý. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự sốt sắng để tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà Chúa đã ban cho giáo khu 
- Vào lúc 19g00, kính mời các thành viên Hội đồng mục vụ tham dự buổi họp định kỳ tại tầng 01, hội trường giáo xứ. Đề nghị mọi người tham dự đầy đủ và đúng giờ

2/ Thứ Tư, ngày 29 tháng 07, kính Thánh Matta, bổn mạng Ban Caritas. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các ân nhân, thân nhân và hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho hoạt động của Caritas

3/ Thứ Năm, ngày 30 tháng 07, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng sẽ về thăm mục vụ giáo xứ và ban bí tích Thêm Sức cho 64 em. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý phụ huynh, thân nhân các em tham dự sốt sắng để cầu nguyện cho các em trưởng thành hơn trong đời sống đức tin

4/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 01 tháng 08, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên CBMCG tham dự đông đủ và sốt sắng để dâng lên Mẹ những lời ca khen và chúc tụng Thiên Chúa
- Vào sáng thứ Bảy đầu tháng, ngày 01 tháng 08, giáo xứ cử hành bí tích Thanh Tẩy cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có con em lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ
Khăn và nến liên hệ tại văn phòng giáo xứ.