26/06/2022
360
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
1/ Thứ Ba, ngày 28 tháng 6, vào lúc 19g00, kính mời quý Hội đồng Mục vụ giáo xứ tham dự buổi họp định kỳ tại tầng 01 – Hội trường giáo xứ. Rất mong quý vị tham dự đầy đủ và đúng giờ.

2/ Thứ Năm, ngày 30 tháng 6, kỷ niệm 23 năm linh mục của cha chánh xứ. Kính mời cộng đoàn và các thành viên Hội đồng Mục vụ tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Thánh Tâm Chúa luôn ban bình an cho cha trong sứ vụ linh mục.

3/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 01 tháng 7, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Gia đình PTTT tham dự sốt sắng.

4/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 02 tháng 7, vào lúc 8g00, giáo xứ có cử hành nghi thức Rửa tội cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có con, em lãnh nhận bí tích xin mang sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ. Khăn và nến xin liên hệ tại văn phòng giáo xứ.
- Vào chiều thứ Bảy đầu tháng, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên CBMCG tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho hoạt động Hội ngày càng thăng tiến.

5/ Kính thưa cộng đoàn, Chúa nhật hôm nay, giáo xứ chúng ta sẽ đóng góp cho Quỹ tương trợ linh mục của Tổng Giáo phận. Kính mong cộng đoàn rộng tay giúp đỡ để các linh mục về hưu, các linh mục gặp bệnh tật, già yếu có được sự san sẻ ấm áp, yêu thương. Việc đóng góp xin bỏ vào các giỏ phía ngoài nhà thờ. Xin chân thành cám ơn.

6/ Lớp Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Hai, ngày 04.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng). Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống Hôn Nhân gia đình xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

7/ Lớp Giáo lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 06.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Tư hằng tuần (thời gian học 6 tháng). Thân mời các bạn trẻ có ước mong tìm hiểu đạo Công Giáo trước khi bước vào đời sống Hôn Nhân xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.