25/06/2023
2889
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 25 tháng 06 năm 2023
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2023
--------------------- 
1/ Thứ Ba, ngày 27.06.2023, kính mời quý thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ tham dự buổi họp định kỳ lúc 19g00, tại phòng kiếng tầng trệt. Xin quý vị hiện diện đầy đủ và đúng giờ.

- Kính thưa cộng đoàn, thứ Ba, ngày 27.06.2023, kỷ niệm 21 năm linh mục của cha chánh xứ Phêrô. Kính mời cộng đoàn hiệp cùng cha chánh xứ dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cho cha trung kiên và tràn đầy Ơn thánh trong đời sống linh mục.

2/ Thứ Năm, ngày 29.6.2023, kính trọng thể 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và cách đặc biệt mừng bổn mạng cha chánh xứ Phêrô. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha dồi dào sức khỏe và hạnh phúc trong sứ vụ mục tử.

3/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 01 tháng 7, giáo xứ có cử hành bí tích Rửa tội cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có con / em lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ.

4/ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG
- Lớp Giáo lý Dự tòng khai giảng vào tối thứ Hai, ngày 03.07.2023, lúc 19g00. Thời gian học 4,5 tháng. Học vào tối thứ 2,4,6.
- Lớp Giáo lý Hôn nhân khai giảng vào tối thứ Ba, ngày 04.07.2023, lúc 19g00. Thời gian học 2,5 tháng. Học vào tối thứ 3, 5.

Thân mời các bạn trẻ đang tìm hiểu hoặc các bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình xin ghi danh sớm tại văn phòng giáo xứ.