24/07/2022
452
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 24 tháng 07 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2022
_______________ 

1/ Thứ Ba, ngày 26 tháng 7, kính mời quý thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ tham dự buổi họp định kỳ vào lúc 19g00 tại tầng 01 Hội trường giáo xứ. Xin đề nghị quý thành viên hiện diện đầy đủ và đúng giờ.

2/ Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7, kính Thánh Matta, bổn mạng Ban Caritas giáo xứ. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý ân nhân, thân nhân và thành viên Caritas tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

3/ Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7, kính Thánh Tử đạo Việt Nam, Phêrô Đoàn Công Quý, bổn mạng Giáo khu Thánh Quý. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh nhân ban cho giáo khu luôn hiệp nhất và yêu thương.