23/05/2020
220
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 24 tháng 05 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 24 tháng 05 năm 2020
__________ 

1/ Kính mời quý thành viên Hội đồng mục vụ tham dự buổi họp định kỳ vào lúc: 19g00, thứ Ba, ngày 26.05.2020 tại lầu 01 – hội trường giáo xứ. Rất mong quý thành viên HĐMV hiện diện đầy đủ và đúng giờ.

2/ Xin đọc thông báo của Tòa Tổng Giám mục TP.HCM về việc phong chức linh mục.