26/01/2021
1912
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 24 tháng 01 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021

______________

Kính mời quý thành viên Hội đồng mục vụ tham dự buổi họp định kỳ vào lúc: 19h00, thứ Ba, ngày 26.01.2021 tại tầng 01 – hội trường giáo xứ. Rất mong quý thành viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.