22/11/2020
1528
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020
__________________ 

1/ Chúa nhật hôm nay, ngày 22 tháng 11, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ca đoàn Cecilia nhân dịp mừng bổn mạng. Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành vào lúc 6g30. Kính mời các ân nhân, thân nhân của các ca viên tham dự sốt sắng để chung lời tạ ơn Thiên Chúa và dâng lên Ngài tinh thần hăng say và nhiệt thành của ca đoàn.

(không rao sau lễ 2)

2/ Trong tuần sau, từ thứ Hai đến thứ Sáu, linh mục đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn sẽ tham dự tĩnh tâm Năm. Xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho quý cha, đặc biệt là cha chánh xứ, để các ngài luôn ý thức sứ vụ linh mục của Chúa trong mọi hoàn cảnh để biết yêu thương và phục vụ nhiệt thành đoàn chiên Chúa trao.

3/ Kính thưa quý thành viên Hội đồng mục vụ, lịch họp định kỳ cuối tháng của HĐMV sẽ được dời vào ngày 01.12.2020. Bởi tuần này, cha chánh xứ tham dự kỳ Tĩnh tâm Năm của linh mục đoàn TGP.
Xin chân thành cám ơn.