22/05/2022
72
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 22 tháng 05 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022
_________________ 

1/ Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5, giáo xứ bế mạc tháng Hoa kính Đức Maria. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Mẹ luôn nâng đỡ và giúp chúng ta sống thánh thiện.
Lưu ý: Trước thánh lễ có cử hành nghi thức rước tượng thánh Đức Mẹ. Và sau lễ có nghi thức dâng hoa.

2/ Thứ Hai, ngày 23 tháng 5, Dòng Ơn Thiên Triệu sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn mừng tân thánh linh mục jutino Russo Lillo ( trớt tin Ru sô Li Lô). Thánh nhân vừa được Đức Thánh Cha phong hiển thánh vào ngày 15/5 vừa qua tại Roma. Thánh lễ sẽ được Đức Tổng Giám mục Giuse Tổng GP Sài Gòn cử hành vào lúc 9g00 tại nhà thờ Vườn Xoài. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cùng với nhà Dòng.

3/ Đọc thông báo truyền chức linh mục của Tổng Giáo phận (lần 2)