21/03/2021
1233
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 21 tháng 03 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ

Chúa nhật, ngày 21 tháng 03 năm 2021

______________

Lớp Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào lúc 19 giờ, thứ Hai ngày 05.04.2021. Học viên sẽ học vào lúc 19g thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng). Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống Hôn Nhân gia đình đăng ký tại văn phòng giáo xứ.