20/12/2020
1516
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020
_____________
1/ Thứ Năm, ngày 24 tháng 12, Vọng Chúa Giáng Sinh, giáo xứ có 2 thánh lễ như sau:
- 18g00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi. Trước thánh lễ có nghi thức diễn nguyện.
- 20g00: Thánh lễ dành cho cộng đoàn. Trước thánh lễ có nghi thức rước đoàn đồng tế. Kính mời quý thành viên Hội đồng mục vụ tham gia đoàn rước.

2/ Thứ Sáu, ngày 25 tháng 12, đại lễ mừng Ngôi Hai Thiên Chúa ra đời, giáo xứ có 3 thánh lễ như sau:
- Buổi sáng: 5g00
- Buổi chiều và tối: lễ 17g30 và 19g00
Kính mời cộng đoàn đôn đốc, nhắc nhở người thân tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Chúa Hài đồng luôn ban bình an và niềm vui của Ngài cho giáo xứ và cho mỗi người chúng ta.

3/ Chúa nhật, ngày 27 tháng 12, lễ kính Thánh Gia, thánh lễ tạ ơn dành cho các đôi kỷ niệm Hôn Phối sẽ được kỷ niệm vào lúc 6g30. Kính mời các đôi Hôn Phối và gia đình tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria.

4/ Thứ Hai, ngày 28 tháng 12, Hội Gia trưởng mừng bổn mạng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên cộng đoàn Gia trưởng tham dự đông đảo và sốt sắng để qua lời chuyển cầu của Thánh Gia ban cho quý ông, anh luôn là tấm gương sáng trong gia đình.

5/ Lớp Giáo lý Dự tòng sẽ được khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 30.12.2020. Và sẽ học trong 6 tháng vào tối thứ Tư hằng tuần. Thân mời các bạn trẻ mong muốn gia nhập đạo Công Giáo xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

6/ Kính thưa cộng đoàn, ngày 07.01.2021 tới đây, Đức Tổng Giám mục Giuse sẽ truyền chức Phó tế cho quý Thày thuộc 02 khóa 15 và 16, sau đây là danh sách:
(Xin đọc danh sách truyền chức Phó tế của Tòa Giám mục TGP).