19/06/2022
249
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 19 tháng 06 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, Lễ trọng

1/ Thứ Năm, ngày 23 tháng 6, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng ca đoàn Gioan Baotixita. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện của ca đoàn luôn hiệp nhất và phát triển.

2/ Lớp Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Hai, ngày 04.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng). Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống Hôn Nhân gia đình xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

3/ Lớp Giáo lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 06.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Tư hằng tuần (thời gian học 6 tháng). Thân mời các bạn trẻ có ước mong tìm hiểu đạo Công Giáo trước khi bước vào đời sống Hôn Nhân xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.