17/09/2022
383
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2022
_____________ 

Chúa nhật ngày 18/09/2022, giáo xứ sẽ khai giảng năm học giáo lý thiếu nhi. Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới sẽ được cử hành vào lúc 8g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý phụ huynh tham dự sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho thiếu nhi trong năm học mới.

Vào Chúa Nhật này, để bắt đầu một năm học giáo lý mới, Đoàn giáo lý thiếu nhi sẽ gây quỹ cho các em thiếu nhi để tạo các hoạt động cho các em thiếu nhi. Kính mong quý cộng đoàn rộng tay đóng góp.