18/10/2020
1144
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020
_____________ 

1/ Kính thưa cộng đoàn, Chúa nhật  hôm nay là Khánh nhật truyền giáo. Theo lời mời gọi của Tòa Giám mục, giáo xứ chúng ta sẽ đóng góp cho Quỹ Truyền giáo của Tổng Giáo Phận. Rất mong quý ông bà anh chị em bớt chút chi tiêu để Tổng Giáo Phận có phương tiện thuận lợi cho công cuộc truyền giáo. 

2/ Cũng theo lời kêu gọi của Ủy Ban Bác ái và xã hội – Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc chia sẻ cho đồng bào miền Trung đang đối diện với các đợt bão lũ hung hãn và đã gây tổn thất nặng nề cả về sinh mạng lẫn vật chất trong những ngày qua. Giáo xứ chúng ta sẽ dành ngày Chúa nhật tuần sau, 25/10/2020 để đóng góp. Vậy rất mong cộng đoàn quảng đại giúp đỡ.

3/ Thứ Năm, ngày 22 tháng 10, kính thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bổn mạng Ban Giới trẻ giáo xứ. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các thành viên của Ban tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Chúa nâng đỡ và thánh hóa các sinh hoạt của Ban trong tương lai.