17/10/2021
2263
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021
____________________ 
1/ Chúa nhật tuần sau ngày Khánh nhật truyền giáo, ngày 24 tháng 10, chúng ta sẽ quyên góp cho Quỹ Truyền Giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo xứ mời gọi cộng đoàn chung tay đóng góp.

2/ Kính thưa cộng đoàn, Chúa nhật hôm nay, ngày 17 tháng 10, Giáo hội Việt Nam dành để cầu nguyện cho “Ơn chữa lành mùa Đại dịch”, cầu cho bệnh nhân, cho người đã qua đời, cho các y bác sĩ và nhân viên y tế, cho những người đang gánh chịu hậu quả do dịch bệnh. Trong tinh thần đó, tất cả thánh lễ Chúa nhật hôm nay, giáo xứ sẽ cầu cho các nạn nhân đã mất vì Covid 19 của giáo xứ là: 

- Ông Phêrô NGUYỄN VĂN CHƯƠNG (Gk Thánh Đê)
- Thầy Antôn VŨ XUÂN HIỆP (Gk Thánh Gẫm)
- Ông ĐAMINH NGUYỄN VĂN SINH (Gk Thánh Gẫm)
- Bà cố Maria PHẠM THỊ OANH (Gk Thánh Gẫm) – Bà cố cha Phanxicô asisi Trần Trọng Phúc, dòng Đaminh
- Cụ ông Đaminh NGUYỄN VĂN VŨ (Gk Thánh Tùy) – nguyên thành viên Ban đại diện Giáo khu Thánh Tùy
- Bà Maria TRẦN THỊ MAI (Gk Thánh Gẫm)
- Cụ bà Maria ĐỖ THỊ DƯƠNG, thân mẫu của bà Liên, Trưởng Giáo khu Thánh Tùy
- Cụ ông Phanxicô Xaviê NGÔ VĂN TIẾP, Nhạc phụ của ông Tân, thư ký Giáo khu Thánh Gẫm

Và xin cộng đoàn hiệp thông trong lời cầu nguyện cho các ông bà anh chị em đã mất trong giai đoạn giãn cách xã hội vừa qua là:
- Ông Vincentê PHẠM ĐÌNH TÍN, Trưởng Giáo khu Thánh Gẫm, thành viên HĐMVGX đương nhiệm
- Anh Phêrô PHẠM VĂN PHÁT (Gk Thánh Gẫm) 
- Chị Maria Vũ THỊ MINH PHƯỢNG (Gk Thánh Gẫm) 
- Cụ bà Maria ĐINH THỊ MINH RẦNG (Gk Thánh Gẫm)
- Cụ bà Maria NGUYỄN THỊ DIỆU (Gk Thánh Gẫm)
- Cụ ông Phêrô PHẠM TRỌNG HIẾN (Gk Thánh Gẫm)
- Ông Giuse PHAN THÀNH NHÂN (Gk Thánh Gẫm)
- Ông Giuse NGUYỄN NGỌC BẢO (Gk Thánh Gẫm)
- Ông Phêrô ĐÀM QUANG TUYẾN ( Gk Thánh Minh)
- Bà Gertruđê TRỊNH THỊ RƯỢC (Gk Thánh Minh)
- Bà Anna TRẦN THỊ VUI (Gk Thánh Minh)
- Cụ bà Maria NGUYỄN THỊ BẢO (Gk Thánh Đê)
- Bà Lucia PHẠM THỊ MINH TÂM (Gk Thánh Tịnh)
- Ông Giuse PHẠM XUÂN AN (Gk Thánh Quý)
- Bà Maria NGUYỄN THỊ MAI ANH (Gk Thánh Quý)
........
( Sau đó, đọc tiếp các ý lễ đã xin trong thánh lễ)