16/09/2023
3575
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 17 tháng 09 năm 2023
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023
----------------------- 

1/ Hôm nay, giáo xứ chúng ta sẽ quyên góp cho Quỹ “ĐỒNG TIỀN THÁNH PHÊRÔ”. Kính mong quý ông bà anh chị em rộng tay chia sẻ để công việc bác ái và Loan báo Tin Mừng của Giáo hội được phát triển mạnh mẽ.
Việc quyên góp xin cộng đoàn bỏ vào Giỏ phía ngoài nhà thờ hoặc gởi trực tiếp nơi cha chánh xứ.

2/ Kính thưa cộng đoàn, kể từ Chúa nhật hôm nay ngày 17/9, giáo xứ sẽ treo thông tin quý vị ỨNG CỬ VIÊN Ban Thường Vụ - Hội đồng mục vụ giáo xứ cho việc bầu cử nhiệm kỳ mới. Xin mời cộng đoàn theo dõi, cầu nguyện để chọn ra quý ÔNG/ BÀ có tinh thần hăng say, chu toàn trách nhiệm tông đồ này.