17/07/2022
332
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 17 tháng 07 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022
_______________ 

Thứ Hai, ngày 18 tháng 7, kính Đức Mẹ núi Cát Minh, bổn mạng Dòng ba Cát Minh. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên, ân nhân, thân nhân Dòng Ba tham dự đông đảo và sốt sắng để hiệp thông tạ ơn Chúa trong mọi hoạt động của Hội.