15/04/2023
2496
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 16 tháng 04 năm 2023
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023
------------------

Thứ Hai, ngày 17 tháng 4, kính thánh Phaolô LÊ BẢO TỊNH, bổn mạng giáo khu Thánh Tịnh. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lên Chúa lời tạ ơn.