13/06/2020
447
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2020
_______________ 

1/ Chúa nhật hôm nay, Giáo hội kính trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa, và nhân dịp này giáo xứ chúng ta vui mừng đón nhận 50 em thiếu nhi lãnh nhận bí tích Rước Lễ lần đầu trong thánh lễ thiếu nhi. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em mãi mãi tinh tuyền và đạo đức như lòng Chúa ước mong (không rao sau lễ thiếu nhi).

2/ Cũng trong thánh lễ 6g30 Chúa nhật hôm nay, Ban Thừa Tác Viên và Phòng Thánh mừng bổn mạng. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý ông, quý anh lãnh trách vụ này luôn nêu cao đời sống thánh thiện và làm gương sáng nơi cộng đoàn (không rao sau lễ 6g30).