14/05/2022
3687
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 14 tháng 05 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022
__________ 

1/ Kính thưa cộng đoàn, Chúa nhật hôm nay, giáo xứ sẽ quyên góp cho việc đại trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Từ năm 2017 đến nay, công trình phải đối mặt với nhiều khó khăn như dịch bệnh và những hoàn cảnh khách quan khác. Và để công trình hoàn thành như ước mong của Tổng Giáo phận thì cần phải có sự chung tay giúp đỡ của anh chị em giáo dân, các giáo xứ...Rất mong quý ông bà anh chị em quảng đại, hy sinh để công trình sớm hoàn thành.

2/ Đọc thư của Tòa Giám mục TGP Sài Gòn về truyền chức linh mục .....