12/12/2020
686
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020
______________ 

1/ Thứ Năm, ngày 17 tháng 12, Tĩnh tâm mùa Vọng dành cho thiếu nhi sẽ được cử hành trong thánh lễ 17g30. Thân mời các em thiếu nhi tham dự sốt sắng để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh.

2/ Thứ Sáu (ngày 18.12) và thứ Bảy (ngày 19.12), Tĩnh tâm mùa Vọng dành cho cộng đoàn. Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian để tham dự đông đảo và sốt sắng. Giờ tĩnh tâm bắt đầu lúc 17g30 và cha chánh xứ sẽ giảng phòng.

3/ Chúa nhật, ngày 27 tháng 12, lễ kính Thánh Gia Thất. Giáo xứ sẽ tổ chức lễ tạ ơn cho các đôi kỷ niệm Hôn Phối vào lúc 6g30. Kính mời các đôi kỷ niệm Hôn Phối đăng ký sớm tại văn phòng giáo xứ. Và để công việc tổ chức được chu đáo, kính mời các đôi kỷ niệm Hôn Phối tham dự cuộc họp vào lúc: 19g00, thứ Hai, ngày 21.12.2020.

4/ Lớp Giáo lý Dự tòng sẽ được khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 30.12.2020. Và sẽ học trong 6 tháng vào các tối thứ Tư. Thân mời các bạn trẻ mong muốn gia nhập đạo Công Giáo xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

5/ Kính thưa cộng đoàn, theo thông báo từ Tòa Giám mục Sài Gòn, ngày 07.01.2021 tới đây, Đức Tổng Giám mục Giuse sẽ truyền chức cho 21 Phó tế với danh sách đính kèm sau: (xin đọc thông báo của Tòa GM và danh sách 21 Phó tế)