13/10/2019
199
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2019
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2019
_____________ 

1/ Theo lời mời gọi của Tòa Tổng Giám mục, giáo xứ chúng ta sẽ đóng góp cho quỹ hỗ trợ truyền giáo của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM vào Chúa nhật tuần sau, ngày 20.10.2019. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cũng như rộng lòng giúp đỡ cho công cuộc truyền giáo trên quê hương Việt Nam.

2/ Kính thưa cộng đoàn, qua kết quả bầu cử Ban Thường Vụ - Hội đồng Mục vụ giáo xứ vào Chúa nhật tuần trước, giáo xứ chúng ta đã chọn ra được Ban Thường Vụ cùng với các chức danh.
Xin chân thành cám ơn cộng đoàn đã cầu nguyện và cộng tác để giáo xứ hoàn thành việc bầu cử cách tốt đẹp. Sau đây là danh sách Ban Thường Vụ khóa 11 nhiệm kỳ 2020 – 2024.

1/ Ông Gioan Baotixita NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, Chủ tịch Hội đồng mục vụ.
2/ Ông Phêrô TRẦN QUANG ĐIỆP, Phó chủ tịch nội vụ.
3/ Ông Gioan NGUYỄN VĂN TIẾN, Phó chủ tịch Ngoại vụ.
4/ Bà Matta NGÔ THỊ THẢO, Thư ký Hội đồng mục vụ.
5/ Ông Gioan NGUYỄN VĂN TOÀN, Thủ quỹ Hội đồng mục vụ.
Xin cám ơn cộng đoàn.