12/08/2023
3473
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 13 tháng 08 năm 2023
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023
---------------------- 

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8, kính thánh GIOAN EUĐE, bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng đoàn viên Gia đình PTTT tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Thánh Tâm Chúa luôn ban ơn hiệp nhất và lòng đạo đức cho mọi người.