04/10/2020
1131
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020
____________ 

1/ Thứ Hai, ngày 12 tháng 10, kính Thánh Tử Đạo Việt Nam, Phêrô Lê Tùy. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng, nguyện xin Thiên Chúa ban sự hiệp nhất và yêu thương cho Giáo khu.
Kính thưa cộng đoàn, vào ngày 12 tháng 10, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ họp thường niên tại Trung Tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Xin quý ông bà anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho các ngài để dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần ban cho các ngài luôn bình an và khôn ngoan.

2/ Thứ Ba, ngày 13 tháng 10, kỳ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho mỗi người đức tin mạnh mẽ như Mẹ.
Lưu ý: các hội đoàn tham gia đoàn rước chuẩn bị cờ hiệu của đoàn mình.