11/07/2022
430
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 10 tháng 07 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2022
_____________ 

1/ Thứ Ba, ngày 12 tháng 7, kính Thánh Tử đạo Việt Nam – Inê LÊ THỊ THÀNH (còn gọi là bà thánh ĐÊ), bổn mạng giáo khu thánh Đê. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.

2/ Thứ Tư, ngày 13 tháng 7, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho giáo xứ chúng ta hết lòng cậy trông vào Thiên Chúa tình yêu.

3/ Kính thưa cộng đoàn, Chúa nhật hôm nay giáo xứ chúng ta sẽ hỗ trợ cho Dòng truyền giáo Vinh Sơn (Đà Lạt) xây dựng nhà thờ. Kính mong quý ông bà anh chị em quảng đại giúp đỡ để công trình sớm hoàn thành đáp ứng được lòng mong mỏi có nơi thờ phượng của quý thầy, quý cha Dòng Vinh Sơn.