08/11/2020
1471
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2020
____________ 

1/ Kính thưa quý ông bà anh chị em, vào thánh lễ chiều 17g30, ngày 13 tháng 11 giáo xứ sẽ có giờ Tĩnh tâm cộng đoàn nhằm chuẩn bị mừng đại lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, bổn mạng giáo xứ. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng

2/ Kính thưa cộng đoàn, Chúa nhật tuần sau, ngày 15 tháng 11, kính trọng thể Các Thánh Tử đạo Việt Nam, bổn mạng giáo xứ. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 6g30. Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự thánh lễ cách sốt sắng và đông đảo để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn cũng như cầu nguyện cho Các Đấng Bậc, linh mục, tu sĩ, quý HĐMV giáo xứ đã dấn thân, hy sinh để làm nên một giáo xứ như hôm nay