07/05/2022
3665
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 08 tháng 05 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022
_____________ 

1/ Thứ Tư, ngày 11 tháng 5, kính Thánh tử đạo Việt Nam, Matthêu LÊ VĂN GẪM, bổn mạng Giáo khu Thánh Gẫm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng.

2/ Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự để trông lên Mẹ xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho chúng ta thêm lòng cậy trông Chúa.