08/03/2020
1554
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 08 tháng 03 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 08 tháng 03 năm 2020


Giáo xứ sẽ khai giảng lớp Giáo lý Hôn Nhân vào lúc 19g00, ngày 27 tháng 03. Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân gia đình đăng ký sớm tại văn phòng giáo xứ. Lớp học sẽ học vào tối thứ Sáu hằng tuần và học trong 03 tháng.