05/08/2022
137
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2022
________________
 
1/ Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, kính Thánh tử đạo Việt Nam, Micae NGUYỄN HUY MỸ, bổn mạng giáo khu Thánh Mỹ. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn

2/ Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho giáo xứ và mỗi người sống thánh thiện và xin vâng như Mẹ

3/ Chúa nhật, ngày 14 tháng 8, hơn 50 em trong giáo xứ sẽ lãnh nhận bí tích Rước Lễ lần đầu. Thánh lễ ban bí tích sẽ được cử hành lúc 8g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý thân nhân, phụ huynh của các em tham dự sốt sắng để chung lời tạ ơn và cầu nguyện cho các em luôn sống đạo đức và  biết yêu mến Thánh Thể Chúa