06/06/2020
378
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
____________ 
1/ Thứ Bảy, ngày 13 tháng 06, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để tỏ lòng con thảo với Mẹ nhân loại.

2/ Thứ Bảy, ngày 13 tháng 06, kính Thánh Đaminh Saviô, bổn mạng Ban Lễ Sinh. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng phụ huynh và các em lễ sinh tham dự sốt sắng để dâng lên Chúa những hy sinh, cố gắng trong việc phục vụ bàn thánh.

3/ Chúa nhật, ngày 14 tháng 06, kính trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, bổn mạng Ban Thừa Tác Viên. Xin mời cộng đoàn cùng cầu nguyện cho quý ông, anh đang thi hành trách vụ trao Mình Thánh Chúa luôn hồn an xác mạnh và chu toàn sốt sắng bổn phận của mình.

4/ Kính thưa cộng đoàn, vào thánh lễ thiếu nhi của Chúa nhật tuần sau, ngày 14.06.2020, giáo xứ vui mừng đón nhận 50 em được lãnh nhận bí tích Hòa Giải và Rước Lễ lần đầu. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em có tâm hồn trong trắng và thánh thiện để trở nên đền thờ Thiên Chúa ngự.