05/03/2021
895
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 07 tháng 03 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 07 tháng 03 năm 2021
______________ 
1/ Kính thưa cộng đoàn, giáo xứ sẽ tổ chức 03 ngày tĩnh tâm mùa Chay cho cộng đoàn, cụ thể như sau:
Từ ngày 15.03 đến ngày 17.03.2021, trong các thánh lễ chiều bắt đầu từ 17g30 do cha chánh xứ giảng phòng.
Lưu ý: sau buổi tĩnh tâm thứ Tư, ngày 17.03.2021, quý cha sẽ ngồi Tòa Hòa Giải từ 18g00 đến 20g00. 
Xin quý ông bà anh chị em đôn đốc, nhắc nhở nhau tham dự các ngày tĩnh tâm và chuẩn bị tâm hồn để bước vào những ngày cực Thánh.

2/ Tĩnh tâm dành cho thiếu nhi vào ngày: thứ Năm, ngày 18.03.2021 và cha chánh xứ sẽ phụ trách giảng phòng. Xin quý phụ huynh nhắc nhở các em tham dự sốt sắng và đông đủ.

3/ Thứ Năm tuần này, ngày 11.03.2021, giáo xứ sẽ có chuyến đi bác ái mùa Chay tại Giáo phận Kontum. Tại giáo xứ Dak Chô và các giáo điểm, điểm đến của giáo xứ có khoảng 8000 giáo dân. Là nơi sinh sống của người Xê đăng. Đời sống tinh thần và vật chất nơi đây đã khó khăn lại càng gian nan vất vả hơn khi đại dịch Covid 19 hoành hành. 

Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho chuyến đi, cũng như quảng đại chia sẻ để cộng đoàn nơi đây nhận được sự an ủi, quan tâm của chúng ta. Và giáo xứ cũng mời gọi quý ông bà anh chị em thiết tha với công việc bác ái cùng tham gia chuyến đi.
(Lưu ý: Các thông tin chuyến đi bác ái đã có nơi bảng thông tin giáo xứ, xin mời cộng đoàn theo dõi).