06/02/2021
462
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 07 tháng 02 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 07 tháng 02 năm 2021
______________ 

1/ Thứ Năm, ngày 11 tháng 02, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức hay còn gọi lễ Quốc Tế bệnh nhân. Do là ngày Giao Thừa nên Thánh lễ sẽ cử hành sớm hơn thường lệ. Giờ lễ là 16g00. Kính mời cộng đoàn theo dõi và sắp xếp thời gian để tham dự.

2/ Các giờ lễ mừng Xuân Tân Sửu – Năm 2021 đã được thông báo cuối nhà thờ. Xin cộng đoàn theo dõi để tham dự đầy đủ và đúng giờ.