04/11/2023
4020
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 05 tháng 11 năm 2023
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ

Chúa nhật, ngày 05 tháng 11 năm 2023

----------------

1/ Thứ Ba đầu tháng, ngày 07 tháng 11, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên CBMCG tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho mỗi hội viên các nhân đức của Mẹ

2/ Trong Tháng 11, vào mỗi thứ Năm, giáo xứ sẽ có các thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại NHÀ CHỜ PHỤC SINH lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự và cầu nguyện cho các linh hồn

3/ Kính thưa cộng đoàn, để tránh sự chia trí và tạo sự an toàn cho anh chị em khi gởi xe tham dự thánh lễ. Kể từ Chúa nhật này, giáo xứ sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào lấy xe khi thánh lễ chưa kết thúc. Rất mong cộng đoàn thông cảm và chia sẻ công việc chung này