04/07/2020
472
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2020
____________ 

1/ Hôm nay, Chúa nhật, ngày 05 tháng 07, giáo xứ chúng ta sẽ hỗ trợ cho Quỹ tương trợ linh mục Tổng Giáo phận. Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp để Giáo phận có phương tiện chăm sóc quý linh mục hưu dưỡng hoặc các linh mục đang làm mục vụ mà đau yếu.
Việc đóng góp xin bỏ vào giỏ tại các cửa nhà thờ hoặc tại văn phòng giáo xứ.

2/ Thứ Hai, ngày 06 tháng 07, kính Thánh nữ Maria Goretti đồng trinh tử đạo, bổn mạng ca đoàn Maria Goretti. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng ân nhân, thân nhân ca đoàn tham dự sốt sắng để nguyện xin cho ca đoàn và các ca viên luôn tràn đầy lòng nhiệt thành và sức khỏe cho công việc phụng vụ thánh lễ.

3/ Thứ Ba, ngày 07 tháng 07, kính mời các thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ tham dự buổi họp định kỳ vào lúc 19g00, tại tầng 01 hội trường giáo xứ. Xin quý thành viên HĐMV hiện diện đầy đủ và đúng giờ.

4/ Thứ Sáu, ngày 10 tháng 07, kính Thánh Tử đạo Việt Nam, Inê Lê Thị Thành (hay còn gọi là bà Thánh Đê), bổn mạng Giáo khu Thánh Đê. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng để qua lời cầu bầu của Thánh Đê, xin Chúa ban cho giáo khu sự hiệp nhất và yêu thương.