04/12/2021
2523
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 05 tháng 12 năm 2021
________________ 
1/ Hôm nay, Chúa nhật, ngày 05 tháng 12, Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ mừng bổn mạng thánh Phanxicô Xaviê. Đồng thời cũng là ngày các em Bao đồng tuyên hứa. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 8g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý phụ huynh của các em Bao đồng tuyên hứa và các em thiếu nhi thánh thể tham dự thánh lễ để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để các em trở nên những Kitô hữu trưởng thành.
(Lưu ý: sau lễ thiếu nhi xin không rao)

2/ Thứ Tư, ngày 08 tháng 12, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng ca đoàn Nhóm 6. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng ân nhân, thân nhân ca đoàn tham dự, cầu nguyện cho ca đoàn luôn có tinh thần hy sinh, hăng say trong việc phục vụ cộng đoàn.