03/04/2021
1514
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 04 tháng 04 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 04 tháng 04 năm 2021
________________ 
1/ Lớp Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Hai ngày 05.04.2021. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng). Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống Hôn Nhân gia đình đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

2/ Kính thưa cộng đoàn, thứ Ba, ngày 06 tháng 04, linh mục đoàn Tổng Giáo phận sẽ tĩnh tâm Năm tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý cha, cách riêng cho Cha Chánh xứ sự bình an của Chúa Phục Sinh và sốt sắng khi tham dự cuộc tĩnh tâm.

3/ Kính mời quý thành viên Hội Đồng mục Vụ giáo xứ tham dự cuộc họp định kỳ vào lúc 19g00, thứ Ba, ngày 06 tháng 04, tại tầng 01, hội trường giáo xứ. Rất mong quý thành viên hiện diện đầy đủ và đúng giờ.

4/Thứ Tư đầu tháng, ngày 07 tháng 04, cầu nguyện cho Hội Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn và các hội viên Gia trưởng tham dự đông đảo và sốt sắng.

5/Thứ Năm, ngày 08 tháng 04, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tham dự đông đảo và sốt sắng.

6/Thứ Sáu, ngày 09 tháng 04, kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm tham dự sốt sắng.

7/Thứ Bảy, ngày 10 tháng 04, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng.