03/07/2022
303
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 03 tháng 07 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 03 tháng 7 năm 2022

1/ Thứ Hai, ngày 04 tháng 7, kính thánh tử đạo Việt  Nam, Philipphê PHAN VĂN MINH, bổn mạng Giáo khu thánh Minh. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh nhân ban cho giáo khu luôn hiệp nhất và yêu thương.

2/ Thứ Tư, ngày 06 tháng 7, kính thánh nữ đồng trinh Maria Goretty, bổn mạng ca đoàn Nhóm 05. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý ân nhân, thân nhân ca đoàn tham dự sốt sắng để dâng lên Chúa muôn lời tạ ơn.

3/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 07 tháng 7, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng.

4/ Lớp Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Hai, ngày 04.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng). Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống Hôn Nhân gia đình xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

5/ Lớp Giáo lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 06.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Tư hằng tuần (thời gian học 6 tháng). Thân mời các bạn trẻ có ước mong tìm hiểu đạo Công Giáo trước khi bước vào đời sống Hôn Nhân xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.