02/07/2023
3896
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 02 tháng 07 năm 2023
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 02 tháng 7 năm 2023

1/ Lớp Giáo lý Dự tòng khai giảng vào tối thứ Hai, ngày 03.07.2023, lúc 19g00. Thời gian học 4,5 tháng. Học vào tối thứ 2,4,6.
Lớp Giáo lý Hôn nhân khai giảng vào tối thứ Ba, ngày 04.07.2023, lúc 19g00. Thời gian học 2,5 tháng. Học vào tối thứ 3, 5.
 
Thân mời các bạn trẻ đang tìm hiểu hoặc các bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình xin ghi danh gặp anh Cường nhân viên văn phòng.

2/ Thứ Ba đầu tháng, ngày 4 tháng 7, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên CBMCG tham dự đông đảo và sốt sắng để trông lên Mẹ, noi gương và bắt chước các nhân đức của Mẹ.
- Cũng vào chiều thứ Ba, kính thánh Tử đạo Việt Nam – Philipphê PHAN VĂN MINH, bổn mạng Giáo khu Thánh Minh. Xin cộng đoàn, cách riêng bà con trong Giáo khu tham dự thánh lễ để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và cầu bình an.

3/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 05 tháng 7, cầu nguyện cho Hội Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng thành viên Gia trưởng tham dự sốt sắng.

4/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 06 tháng 7, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên LCTX tham dự sốt sắng để xin LTXC luôn ủi an và tha thứ tội lỗi nơi mỗi người.
- Cũng vào chiều thứ Năm, kính thánh Maria Goretty, bổn mạng ca đoàn Maria Goretty. Xin cộng đoàn hiệp cùng với ca đoàn dâng lên Chúa lời cảm tạ và xin Chúa ban cho mọi ca viên luôn hy sinh và nhiệt thành trong việc phục vụ bằng lời ca tiếng hát.
 
5/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 07 tháng 7, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Thánh Tâm Chúa là nguồn tình yêu và thương xót đến mỗi người chúng ta.