02/02/2020
982
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 02 tháng 02 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 02 tháng 2 năm 2020
____________ 

1/ Ngày rửa tội cho trẻ nhỏ vào thứ Bảy đầu tháng sẽ được dời vào thứ Bảy tuần sau, ngày 08 tháng 02. Kính mời cộng đoàn sắp xếp để đưa con trẻ đến nhà thờ lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy vào lúc 8g00. Và xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ.
Lưu ý: Khăn và nến xin liên hệ tại văn phòng giáo xứ.

3/ Kính mời các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham dự cuộc họp định kỳ vào lúc 19g00, thứ Ba, ngày 04 tháng 02 tại tầng 01 – hội trường giáo xứ. Rất mong quý thành viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

4/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 05 tháng 02, cầu nguyện cho Hội Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý thành viên tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Chúa ban nhiều ơn lành trên từng thành viên trong ngày đầu Năm Mới.

5/ Lớp Giáo lý Dự tòng sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 05 tháng 02. Thân mời các bạn trẻ có ước mong tìm hiểu đạo Công Giáo trước khi bước vào đời sống hôn nhân xin đăng ký sớm tại văn phòng giáo xứ.

6/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 06 tháng 02, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên LCTX tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Chúa tuôn đổ tình thương của Ngài xuống trên quý anh chị em.

7/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 07 tháng 02, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giê su. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lên Thánh Tâm Chúa mọi hoạt động của hội trong Năm Mới này.