01/11/2020
1426
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020
______________ 
1/ Thứ Hai, ngày 02 tháng 11, cầu nguyện cho Các Đẳng linh hồn, giáo xứ có cử hành thánh lễ tại Đất Thánh giáo xứ vào lúc 6g30. Giáo xứ có tổ chức 1 xe 45 chỗ để đưa cộng đoàn lên Đất Thánh. Xe sẽ khởi hành sau thánh lễ sáng

Vào buổi chiều giáo xứ có 3 lễ như sau:
- 16g00, 17g30 và 19g00. Sau mỗi thánh lễ kính mời cộng đoàn cùng cha chủ tế xuống cầu nguyện và dâng hương tại nhà Chờ Phục Sinh

2/ Thứ Ba, ngày 03 tháng 11, kính Thánh Martin de Porres, bổn mạng Ban Thăm viếng bệnh nhân. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng thành viên của Ban tham dự sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ và chúc lành cho công việc tông đồ của Ban

3/ Thứ Tư, ngày 04 tháng 11, cầu nguyện cho Hội Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng để qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse xin Chúa ban nhiều Ơn lành xuống trên sinh hoạt của Hội

- Vào lúc 18g00, giáo xứ có sắp xếp các Tòa Giải tội để giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận Ơn Toàn xá trong Tháng 11. Xin cộng đoàn đôn đốc, nhắc nhở người thân trong gia đình lãnh nhận bí tích Hòa Giải
Lưu ý: quý cha sẽ ngồi Tòa Hòa Giải từ 18g00 đến 20g00
(Xin đọc tiếp trang sau)

4/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 05 tháng 11, cầu nguyện cho cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng thành viên cộng đoàn LCTX tham dự đông đảo và sốt sắng

5/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 06 tháng 11, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Trái Tim Chúa Giêsu luôn ủ ấp và che chở mỗi chúng ta

6/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 07 tháng 11, vào lúc 8g00, giáo xứ có cử hành bí tích Thanh Tẩy cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có con em lãnh nhận bí tích, xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ
Lưu ý: Khăn và nến xin liên hệ văn phòng giáo xứ 
 
- Vào buổi chiều, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên tham dự đông đảo và sốt sắng để qua lời chuyển cầu của Mẹ giúp chúng ta nên trọn lành trước mặt Thiên Chúa