30/05/2020
273
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 01 tháng 06 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ

Chúa nhật, ngày 01 tháng 06 năm 2020

__________

1/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 03 tháng 06, cầu nguyện cho Hội Gia trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Gia trưởng tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lên Chúa mọi vất vả, tận tụy, hy sinh cho gia đình và Giáo Hội.

2/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 04 tháng 06, kính lòng Chúa thương xót. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn cách riêng hội viên cộng đoàn LCTX tham dự sốt sắng và đông đảo.

3/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 05 tháng 06, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giê su. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Gia đình PTTT tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Thánh Tâm Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

4/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 06 tháng 06.

- Buổi sáng vào lúc 8g00, giáo xứ sẽ cử hành bí tích Rửa tội cho trẻ nhỏ. Xin quý phụ huynh có con, em lãnh nhận bí tích mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước tại văn phòng giáo xứ.

- Buổi chiều, giáo xứ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Các Bà Mẹ Công Giáo tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Mẹ Maria cầu bầu cho mỗi hội viên luôn trở nên tấm gương sáng nơi gia đình, giáo hội và xã hội.

5/ Đọc thư của Tòa Tổng giám mục về việc phong chức linh mục vào ngày 19.06.2020.